Skip to main content
您好,欢迎光临IDC汇,需要什么服务器直接咨询客服,方便快捷。客服QQ 点击这里给我发消息
首页 > 服务器技术 »正文

VR实现电影里超帅气的上弹匣

服务器技术 webadmin 2020-07-27 08:50:51 查看评论 加入收藏


作者痴迷于枪战还有个人英雄主义。。好吧能不说废话么,上正题。

对于***换×××的动作,就是这里设计的是仅仅需要将***从大腿前侧稍稍往后侧这么一摆,ok,上弹完成。

哎,这里直接上代码吧。

首先说下,这是自己做的VR项目,所以肯定不能把整个脚本源码都溜出来,就把实现这一功能的函数拿出来了。
脚本是直接挂载在左右手柄上的。

说下思路,其实就是通过去检查手柄的旋转角,使用到了eulerAngles。去判定你是否从一个角度到达另一个角度,再加上计时器控制,就可以检测到我们帅气的甩枪动作啦。需要注意的是,因为容错的问题,你的第一判定角度最好限制三个轴的旋转角。

voidhuandan()
    {
        if (transform.eulerAngles.x >= 68&& transform.eulerAngles.x<=73)< span="">

//检查手柄的X旋转角
        {
           if (transform.eulerAngles.y > 230&&transform.eulerAngles.y< 260)

//检查手柄的Y旋转角
           {
               if (transform.eulerAngles.z<294&&transform.eulerAngles.z < 328)

//检查手柄的Z旋转角
               {
                   time_jishi = true;//开启一个开关
               }
           }           
        }
        else if(transform.eulerAngles.y<180&& transform.eulerAngles.x <= 72)

//检查是否达到指定角度
        {
           if (time_shi < 2)//计算时间
           {
               //符合条件装填弹匣
           }//是否装填
           time_jishi = false;
           time_shi = 0;
           //重置开关,清零计时器
        }//达到角度
        if(time_jishi)
        {
           time_shi += Time.deltaTime;
        }//启动计时器
    }


广告06

微信